Committee for Scholarly Activities ( 2018-2020 )

Committee for Scholarly Activities
Name/ 姓名 SCSL Responsibilities/ 会内分工 Job Title/ 所在机构及职务 Email
Li Wang (王立) Chair Curator of East Asian Collection, Brown University Email: li_wang@brown.edu
Yan He (何妍) Member China Studies Librarian, George Washington University hey@email.gwu.edu
Shuyong Jiang (蒋树勇) Member Chinese Studies Librarian and Area Studies Division Coordinator, University of Illinois shyjiang@uiuc.edu
Qian Liu (刘倩) Member Associate Librarian, East Asian Collection, Arizona State University Qian.Liu.2@asu.edu
Chengzhi Wang (王成志) Member Chinese Studies Librarian, Columbia University cw2165@columbia.edu
Julie Wang (王晓燕) Member Asian & Asian American Studies Librarian, Binghamton University jwang@binghamton.edu